Energiatehokas öljylämmitys

Öljylämmitys on yksi kotitalouksien nykyaikaisista ja energiatehokkaista lämmitysjärjestelmistä. Se on hyvä vaihtoehto, sillä nestemäiseen polttoaineeseen sisältyy suuri määrä energiaa ja se on erittäin helppoa varastoida ja huoletonta käyttää. Öljylämmityksen avulla kylmimpään vuodenaikaan voidaan merkittävästi säästää koko maamme sähkön tuotantotarvetta, sillä öljy on tehokas lämmityskeino kovimmilla pakkasilla.

Öljylämmitystä varten tarvitaan omakotitaloon erillinen pannuhuone, jossa öljylämmitysjärjestelmää varten tarvitaan erilliset laitteet sijaitsevat. Tilan on oltava ehdottoman paloturvallinen, sillä öljy saattaisi tulen kanssa kosketuksiin joutuessaan olla hyvin vaarallinen elementti. Pannuhuoneeseen tarvitaan öljysäiliö, joka voi mahdollisesti olla myös erillisessä tilassa toisessa rakennuksessa, ulkona tai sisällä tai maan alla pannuhuoneeseen kytkettynä. Pannuhuoneessa öljylämmitystä varten on oltava öljykattila, öljypoltin, lämmönsäätöautomatiikka sekä savuhormi. Lämpö, joka muodostuu lämmitettävään tilaan ilma- tai vesijärjestelmällä.

Öljylämmitys on energiatehokas vaihtoehto, sillä öljyn kyky muuttaa aine energiaksi ja lämmöksi on hyvä. Oikeanlaisilla ja tehokkailla öljylämmitykseen vaadittavilla laitteilla on suuri merkitys, sillä esimerkiksi kondenssikattila pystyy ottamaan palamisesta aikaansaatujen kaasujen lämmön talteen ja käyttämään sen lämmityspiirissä, jolloin hyötysuhde voi olla jopa sata prosenttia.

Öljylämmitys maassamme

Suomessa öljylämmitys on yleistynyt pikkuhiljaa 1960-luvulta lähtien ja tällä hetkellä Suomessa öljyllä lämpiäviä talouksia on vajaa neljäsosa kaikista rakennuksista. Noin 200 000 kotitaloutta lämpiää siis talvisin öljylämmityksen avulla.

Öljylämmitys on kokenut useita edistysaskeleita sinä aikana kun se on ollut käytössä maassamme ja tehokkaaseen sekä ekologiseen lämmöntuottoon on panostettu. Suomessa korjattiin ja uusittiin yli sata tuhatta vanhaa öljykattilaa, jolloin tuotantotehokkuus on saatu merkittävästi nousemaan.

Laadukas rikitön öljy polttoaineena

Kotitalouksissa käytettävän lämmitysöljyn olisi parasta olla rikitöntä polttoöljyä, jotta voidaan minimoida öljyn haittavaikutukset eli sen vaikutus ympäristöön saastuttavana tekijänä. Suomi onkin edistyksellinen tässä suhteessa, sillä kaikki yksittäistalouksiin sekä liikenteeseen myytävä polttoöljy on rikitöntä ja siten mahdollisimman kevyttä sekä energiatehokasta.

Yksittäisten talouksien öljylämmitykseen kuluu Suomessa noin 460 miljoonaa litraa vuotta kohden, joten se kuluttaa Suomen kokonaisenergiasta alle kaksi prosenttia, joten se on hyvin marginaalinen määrä. Silti on tärkeää, että öljyn laatu on hyvää ja sopivaa lämmitykseen, jotta kaikelta turhalta saastumiselta voidaan välttyä. Lämmitykseen kulutettavan öljyn hiilidioksidipäästöt eivät ole siis kovin suuria määriä. Kun lämmitykseen käytettävä öljy valitaan oikein, sillä voidaan merkittävästi vähentää haitallisia hiilidioksidipäästöjä.

Öljylämmitys vertailussa muiden menetelmien kanssa

Öljyn vuosittaisesta hinnanvaihtelusta riippuen kulut sähkön ja öljyn välillä vaihtelevat jatkuvasti, mutta tällä hetkellä öljylämmitys on merkittävästi edullisempi vaihtoehto. Investoinnit tulevat toki epätasaisemmin välein, kuin sähköllä lämmitettävissä talouksissa, sillä öljyt tulee tarpeen mukaan vaihtaa tietyin väliajoin, jolloin kertamaksuna se voi olla suuri määrä maksettavaksi vähävaraiselle taloudelle. Nykyaikana öljyn hinta on kuitenkin jatkuvasti nousemassa, sillä Suomessa verotus on nostanut öljyn hintaa jo vuosia. Reilu vuosikymmen sitten se oli yksi edullisimmista lämmitysmuodoista. Kun asianmukainen ja tehokas öljylämmitykseen tarvittava laitteisto on hankittu, se on hyvä lämmitysmenetelmä, kunhan laitteisto huolletaan perusteellisesti jatkuvin väliajoin.

Öljylämmityksen tulevaisuus

Öljy on jatkuvasti vähenevä luonnonvara, joten sen hinta tulee lähivuosina epäilemättä nousemaan entisestään samalla kun verotus nousee ja luonnon varoja pyritään säästämään muihin tarpeisiin. Monet vanhempien talojen lämmitysjärjestelmät onkin jo uusittu remonttien yhteydessä toisenlaisiin lämmitysjärjestelmiin, kuten tehokkaisiin ilmalämpöpumppuihin. Nykyään myös monessa taloudessa öljylämmitys toimii enää vain osana lämmitysjärjestelmää, mutta ei ole pelkästään sen varassa. Siten öljynkulutusta on voitu vähentää merkittävästi yksittäisissä talouksissa ja samalla säästetty sekä kustannuksissa että luonnonvaroissa. Öljylämmitys on nykypäivänä vielä siis varteenotettava lämmitysmuoto, mutta todennäköisesti sen tulevaisuus ei ole kovin pitkäikäinen.