Sopiiko ilmalämpöpumppu minulle?

Ilmalämpöpumpun voi asentaa niin omakotitaloon kuin rivi- ja kerrostaloonkin, joten talotyypillä ei ole pumpun hankinnan kannalta niin suurta merkitystä. Rivi- ja kerrostaloissa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että asentamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa. Tämä johtuu siitä, että ulkoyksikkö asennetaan asunnon ulkopuolelle, joten ilmalämpöpumppu tulee väkisinkin sijaitsemaan osittain taloyhtiön hallinnointialueella, koska asukas hallitsee vain asunnon sisätiloja.

Mikäli saat taloyhtiöltä luvan ilmalämpöpumpun asentamiseen, on asennus suoritettava siten, että siitä ei aiheudu meluhaittoja muille asukkaille. Siksi asennus ei välttämättä onnistu kaikkiin rakennuksiin. Koska höyrystimen kondenssivesi poistuu ulkoyksikön pohjasta, tulee asennus suorittaa siten, että vesi ei aiheuta kosteusvaurioita. Useissa taloyhtiöissä ulkoyksikköä ei saa melun ja kondenssiveden poiston vuoksi asentaa suoraan seinään, vaan esimerkiksi omalle telineelleen. Telineen avulla voidaan ehkäistä sekä laitteen aiheuttamia runkoääniä että taata kondenssiveden poistuminen turvallisen matkan päässä rakennuksesta. Mikäli maavaraisen telineen asentaminen ei ole mahdollista, voi se hankaloittaa ilmalämpöpumpun hankintaa.

Millaiseen taloon ilmalämpöpumppu sopii parhaiten?

Ammattitaitoinen myyjä tai asentaja voi auttaa sinua tarkistamaan, sopiiko ilmalämpöpumppu sinun tarpeisiisi. Tämän lisäksi oikean kokoisen pumpun valinta on erityisen tärkeä osa laitteen hankintaa. Siksi ennen ilmalämpöpumpun hankintaa kannattaa sinun pyytää myyjä tai asentaja tarkistamaan asuntosi. Oikealla ammattitaidolla varustettu ihminen osaa ottaa huomioon kaikki ilmalämpöpumpun asennukseen vaikuttavat seikat, kuten huoneiston koko, asukkaiden, ikkunoiden ja huoneiden lukumäärä, putkiston ja sähkön saatavuus sekä ilmastointi.

Ilmalämpöpumput ovat parhaimmillaan asunnoissa, joissa on avoin huonesuunnittelu. Mikäli mahdollista, pumppu kannattaa sijoittaa talon suurimpaan huoneeseen parhaimman lopputuloksen saamiseksi. On kuitenkin otettava huomioon, että sisäyksikköä ei kannata sijoittaa liian kauas ulkoyksiköstä, sillä liian pitkät putket haihduttavat lämpöä kylmäaineen liikkuessa yksiköstä toiseen. Innova suosittelee putkien pituudeksi 2-3 metriä, sillä liian lyhyet putket voivat puolestaan aiheuttaa meluhaittoja ja rakenteiden tärinää. Ulkoyksikkö pitää puolestaan asentaa vähintään 50 cm korkeudelle maasta ja sen on oltava vähintään 10 cm verran irti seinästä. Parhaimman tehon saamiseksi yksiköt pitää päästä sijoittamaan siten, että niiden eteen jää vähintään kaksi metriä tyhjää tilaa. Tämä estää lämmön nousemisen sisäyksiköstä suoraan ylöspäin ja mahdollistaa ulkoyksikön tehokkaan toiminnan.